ENGLISH

Văn bản, biểu mẫu

admin gửi vào T4, 03/16/2016 - 18:33
Giấy xác nhận học viên đang học tại Trường [1] [1] http://pdtbdtx.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20xac%20nhan_0.doc
admin gửi vào T4, 03/16/2016 - 18:30
Mẫu đề thi học phân [1] Mẫu đề thi, đáp án tuyển sinh [2] [1] http://pdtbdtx.qnu.edu.vn/sites/default/files/MAU%20BI%20bide-rade%20TC.doc [2] http://pdtbdtx.qnu.edu.vn/sites/default/files/mau%20de%20thi%20-%20dap%20an%20TS.doc
admin gửi vào T3, 03/15/2016 - 15:15
*Quy chế 36 - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học* [1] [1] http://pdtbdtx.qnu.edu.vn/sites/default/files/QC%2036.pdf
admin gửi vào T3, 03/15/2016 - 15:10
admin gửi vào T3, 03/15/2016 - 15:04
Test
admin gửi vào T3, 03/15/2016 - 15:00
test
root gửi vào T3, 03/15/2016 - 14:51
abc
root gửi vào T3, 03/15/2016 - 14:44
vb