ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
26/06/2017
Thứ ba
27/06/2017
Thứ tư
28/06/2017
Thứ năm
29/06/2017
Thứ sáu
30/06/2017
Thứ bảy
01/07/2017
Chủ nhật
02/07/2017

Tải lịch tuần