ENGLISH

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH

I. Thời gian, địa điểm:

     Phòng 73 nhà 15 tầng (Phòng Đào tạo Bồi dưỡng thường xuyên);

     Điện thoại liên hệ: 0868 03 02 77 (Mr Sơn);

     Trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

II. Thủ tục:

1. Học viên nhận trực tiếp cần :

     - Bản gốc CMND của học viên

     - Giấy thanh toán nợ.

2. Nhận thay cần :

     - Giấy ủy quyền (theo mẫu).

     - Bản photo công chứng CMND của người ủy quyền bản gốc CMND của người được ủy quyền.

     - Giấy thanh toán nợ.

Lưu ý: Học viện học tại các đơn vị liên kết không cần Giấy thanh toán nợ.