ENGLISH

Thông báo lịch học Học kỳ II, năm học 2015-2016 các lớp mở tại Trung tâm DN-GDTX&HN Quảng Ngãi

Trường Đại học Quy Nhơn thông báo lịch học Học kỳ II, năm học 2015-2016 các lớp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học, mở tại Trung tâm Dạy nghề -GDTX Hường nghiệp Quảng Ngãi bắt đầu từ ngày 13/5/2016 (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau).