ENGLISH

Kết quả tuyển sinh

KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016, KỲ THI NGÀY 08, 09/10/2016

1. Lớp mở tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

     - Quản  nhà nước

2. Lớp mở tại Trường Cao đẳng Bình Định

     -  phạm Sinh học

     - Ngôn ngữ Anh

     - Giáo dục tiểu học

     - Giáo dục mầm non

3. Lớp mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

     - Quản  nhà nước

4. Lớp mở tại Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên  Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

     - Quản  nhà nước

KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016, KỲ THI NGÀY 23, 24/4/2016

1. Lớp mở tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

     - Giáo dục tiểu học

     - Giáo dục mầm non

2. Lớp mở tại Trường CĐSP Đà Lạt

     - phạm Tin học

     -  phạm Tiếng Anh

     - Giáo dục tiểu học

     - Giáo dục mầm non

3. Lớp mở tại Trung tâm GDTX Đắk Lắk

     - Giáo dục tiểu học

4. Lớp mở tại Trung tâm GDTX Phú Yên

     - Quản  giáo dục

Điểm chuẩn trúng tuyển

2. Lớp mở tại Trường Cao đẳng Bình Định

     - Quản  nhà nước