ENGLISH

Bảng phân công công việc

HỌ TÊN - CHỨC VỤ  NHIỆM VỤ 
TS. GVC. Nguyễn Thanh Sơn
Trưởng phòng
 0913442474
Phụ trách chung:
Chỉ đạo chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Đào tạo Bồi dưỡng thường xuyên.
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Xây dựng chương trình, quản cấp phát văn bằng, công tác thi đua; xử công văn đến; nhân sự của đơn vị;
- Triển khai xây dựng các qui định, qui trình về quản đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học;
- Trực tiếp theo dõi công tác liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa trường với các địa phương, truyền thông tuyển sinh;
- Công tác tổ chức thi tuyển sinh, tốt nghiệp.
- Công tác quản kết quả học tập
- Duyệt hồ chuyển khóa, chuyển trường;
- Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Lễ khai giảng, tốt nghiệp;
- Trực tiếp triển khai công tác tổ chức xét kết quả học tiếp, tạm dừng học, thôi học;
- Xét tốt nghiệp;
- Trực tiếp theo dõi công tác nhập học
Công tác khác:
ThS. GVC Bùi Huy Chương
Phó trưởng phòng
ĐT: 0983444380
Phụ trách các mảng công việc:
- Phụ trách công tác quản học viên;
- Xây dựng kế hoạch thi học kỳ, quản đề thi học kỳ;
- Theo dõi công tác bảo lưu kết quả học tập, tham gia công tác xét chuyển khoá;
- Triển khai công tác thực tập tốt nghiệp;
- Tham gia công tác tổ chức tốt nghiệp;
- Trực tiếp lãnh đạo, quản giờ giấc làm việc của CBVC của đơn vị;
- Công tác báo cáo, thống , tổng hợp; Văn thưlưu trữ; Quản tài sản văn phòng phẩm của đơn vị;
- Công tác khen thưởng, kỷ luật học viên;
- Tham gia tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên
Công tác khác:
- thư chi bộ Phòng Đào tạo Bồi dưỡng thường xuyên.
CN. Cao Thị Kim Đức
Chuyên viên
ĐT: 0914321849
Phụ trách các đầu việc:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học;
- Quản công tác thực tập tốt nghiệp;
- Quản hồ đại học thứ hai;
- Quản công tác bảo lưu điểm đại học thứ hai;
- Thực hiện triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên;
- Thực hiện triển khai công tác đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020;
Hỗ trợ các đầu việc:
- Truyền thông tuyển sinh;
- Tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển;
- Tổ chức thi học kỳ, thi lại, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh.
Công tác khác:
- Tổ trưởng công đoàn đơn vị.
ThS. Đoàn Thị Minh Hạnh
Chuyên viên
ĐT: 0983222634
Phụ trách các đầu việc:
- Phát hành  thu nhận hồ tuyển sinh đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học.
- Quản hồ tổ chức thi học kỳ; giao nhận bài thi học kỳ, điểm thi học kỳ;
- Nhập điểm, đối chiếu điểm, thông báo điểm thi học kỳ, thi lại;
- Tổ chức đăng học lại;
- Công tác chuyển khóa, chuyển trường, bảo lưu kết quả;
- Tham gia công tác tổ chức xét kết quả học tiếp, tạm dừng, thôi học;
- Tham gia công tác tổ chức xét tốt nghiệp;
Hỗ trợ các đầu việc:
- Truyền thông tuyển sinh;
- Tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển;
- Tổ chức thi học kỳ, thi lại, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh.
ThS. Huỳnh Thị Phương Nga
Chuyên viên
ĐT: 0982071149
Phụ trách các đầu việc:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo từng học kỳ;
- Phối hợp các khoa lập thời khóa biểu cho các lớp;
- Theo dõi giờ giảng của giảng viên;
- Lập phiếu báo giảng, giấy đi đường cho giảng viên dạy các lớp ngoài trường;
- Thống giờ giảng của giảng viên;
- Lập bảng thanh toán thi học kỳ;
- Thống , tổng hợp, báo cáo;
- Quản tài sản của đơn vị;
- Lập dự trù văn phòng phẩm;
- Văn thư, lưu trữ các văn bản;
Hỗ trợ các đầu việc:
- Truyền thông tuyển sinh;
- Tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển;
- Tổ chức thi học kỳ, thi lại, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh;
- Thực hiện triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên.
CN. Trương Thanh Sơn
Chuyên viên
ĐT: 0868 03 02 77
Phụ trách các đầu việc:
- Tham gia triển khai công tác tuyển sinh: Thông báo tuyển sinh, lập dự trù thanh toán kinh phí tuyển sinh, tổ chức thi tuyển sinh, xét tuyển…
- Tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển;
- Tổ chức Lễ khai giảng, bế giảng;
- Lập hồ mở ngành, liên kết;
- Mua phôi bằng tốt nghiệp;
- In: giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, bằng tốt nghiệp, sổ bằng;
Quản cấp phát bảng điểmgiấy chứng nhận tốt nghiệpbằng tốt nghiệp cho học viên;
- Sao lục bảng điểm, cấp phó bản bằng tốt nghiệp;
- Xác minh văn bằng;
- Quản trị Website đơn vị;
Hỗ trợ các đầu việc:
- Tổ chức thi học kỳ, thi lại, thi tốt nghiệp.
CN. Đỗ Tuấn Linh
Chuyên viên
ĐT: 0935827269
Phụ trách các đầu việc:
Quản  hồ  tuyển sinh đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học;
- Quản hồ tổ chức thi học kỳ; giao nhận bài thi học kỳ, điểm thi học kỳ;
- Nhập điểm, đối chiếu điểm, thông báo điểm thi học kỳ, thi lại;
- Tổ chức đăng học lại;
- Công tác chuyển khóa, chuyển trường, bảo lưu kết quả;
- Tổ chức xét kết quả học tiếp, tạm dừng, thôi học;
- Tổ chức xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp;
- Lập bảng thanh toán thi tốt nghiệp;
Hỗ trợ các đầu việc:
- Truyền thông tuyển sinh;
- Tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển;
- Tổ chức thi học kỳ, thi lại, thi tuyển sinh.