ENGLISH

ĐIỂM THI

Yêu cầu: Máy phải cài đặt phần mềm đọc tập tin *.pdf (Adobe Reader, Foxit Reader,...)

TÊN LỚP  
Trường ĐH Quy Nhơn - Kỹ thuật điện, điện tử L21 Xem
Trường ĐH Quy Nhơn - Quản đất đai L24 Xem
Trường ĐH Quy Nhơn - Ngôn ngữ Anh V24 Xem
Trường ĐH Phạm Văn ĐồngQuản  đất đai L23 Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - Quản  nhà nước L22 (A+B) Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - Quản  nhà nước L24 (A+B) Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - Quản  nhà nước L25 Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - SP Toán H25 Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - SP Sinh học H25 Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - SP Địa  H25 Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - Giáo dục tiểu học L22 Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - Giáo dục tiểu học L23 Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - Giáo dục mầm non L22 Xem
Trường ĐH Phạm Văn Đồng - Giáo dục mầm non L23 Xem
Trường CĐSP Đà Lạt - SP Tin học H25 Xem
Trường CĐSP Đà Lạt - SP Tiếng Anh H25 Xem
Trường CĐSP Đà Lạt - Giáo dục tiểu học H25 Xem
Trường CĐSP Đà Lạt - Giáo dục mầm mon H25 Xem
Trường CĐSP Gia Lai - Công nghệ thông tin H24 Xem
Trường CĐSP Đắk Lắk - SP Toán H24 Xem
Trường CĐSP Đắk Lắk - SP Vật  H24 Xem
Trường CĐSP Kon Tum - SP Vật  H24 Xem
Trường CĐSP Kon Tum - SP Tin học H24 Xem
Trường CĐSP Kon Tum - SP Tiếng Anh H24 Xem
Trường CĐSP Kon Tum - Giáo dục tiểu học H24 Xem
Trường CĐSP Kon Tum - Giáo dục thể chất H24 Xem
Trường CĐSP Kon Tum - Giáo dục mầm non H24 Xem
Trường Cao đẳng Bình Định - SP Toán H25 Xem
Trường Cao đẳng Bình Định - Ngôn ngữ Anh H25 Xem
Trường Cao đẳng Bình Định - Giáo dục tiểu học H25 Xem
Trường Cao đẳng Bình Định - Giáo dục thể chất H25 Xem
Trường CĐSP TW Nha Trang - Giáo dục mầm non H24 Xem
TT GDTX Đắk Lắk - Giáo dục tiểu học L22 Xem
TT GDTX Đắk Lắk - Giáo dục tiểu học L23 Xem
TT GDTX Đắk Lắk - Giáo dục tiểu học L24 Xem
TT GDTX Quảng Nam - Quản  nhà nước L23 Xem
TT GDTX Quảng Nam - Quản  nhà nước L24 Xem
TT GDTX Quảng Nam - Quản  nhà nước L25 (Điện Bàn) Xem
TT GDTX Bình Định - Quản  nhà nước L22 (Hoài Nhơn) Xem
TT GDTX Bình Định - Quản  nhà nước L23 (Tây Sơn) Xem
TT GDTX Bình Định - Quản  nhà nước L25 (Phù Mỹ) Xem
TT GDTX Phú Yên - Công nghệ thông tin H24 Xem
TT GDTX Phú Yên - Quản đất đai L22 Xem
TT GDTX Phú Yên - Công tác hội L23 Xem
TT GDTX Phú Yên - Quản  nhà nước L22 Xem
TT GDTX Phú Yên - Quản  nhà nước L24 Xem
TT DN-GDTX&HN Quảng Ngãi - Quản  nhà nước L22 Xem
TT DN-GDTX&HN Quảng Ngãi - Quản  nhà nước L23 Xem
TT DN-GDTX&HN Quảng Ngãi - Quản  nhà nước L24 Xem
TT GDTX Kon Tum - Quản  nhà nước L23 Xem
TT GDTX Kon Tum - Quản  nhà nước L24 Xem
TT GDTX Kon Tum - Quản  nhà nước L25 Xem
TT GDTX Kon Tum - Giáo dục tiểu học L22 Xem
TT GDTX Kon Tum - Giáo dục mầm non L22 Xem