ENGLISH

Đơn vị liên kết

 

Đơn vị liên kết Địa chỉ, Điện thoại, Fax
Trường Đại học Phạm Văn Đồng 986 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
ĐT: 055.3821313, Fax: 055.3824925
Trường Đại học Yersin Đà Lạt 01 Tôn Thất Tùng, phường 8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: 063.3552111, Fax: 063.3554966
Trường Cao đẳng Bình Định 684 Hùng Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: 056.3648000; Fax: 056.3648004
Trường Cao đẳng phạm TW Nha Trang Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 058.3835081, Fax: 058.3832736
Trường Cao đẳng phạm Đà Lạt 29 Yersin, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
ĐT: 063.3822487, Fax: 063.3834732
Trường Cao đẳng phạm Đắk Lắk 349 Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
ĐT: 0500.3857089, Fax: 0500.3857089
Trường Cao đẳng phạm Gia Lai 126 Thánh Tôn, TP.Pleiku, Gia Lai
ĐT: 059.3877012, Fax: 059.3877312
Trường Cao đẳng phạm Kon Tum 413 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, Kon Tum
ĐT: 060.3861859, Fax: 060.3863592
Trường Trung cấp Đắk Lắk 01 Đinh Tiên Hoàng TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
ĐT: 0500.3859074
Trung tâm Dạy nghề - GDTX - Hướng nghiệp Quảng Ngãi 117 Thị Sáu, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
ĐT: 055.3710941, Fax: 055.3835636
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Định 35 Nguyễn Huệ, TP QN, Tỉnh Bình Định
ĐT: 056.3892207, Fax: 056.3892688
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đắk Lắk 01A Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
ĐT: 0500.3812480, Fax: 0500.3854613
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kon Tum 86 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, Kon Tum
ĐT: 060.3864645, Fax: 060.3865011
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng 37 Phan Đình Phùng, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
ĐT: 063.3717748, Fax: 063.3866300
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên 114 Trung Kiên, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057.3824721, Fax: 057.3810082
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Nam 124B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510.3812087